Heuvelrug Senioren


Lid worden van Heuvelrug Senioren?

Dat is een heel goed idee, klik HIER voor het digitale inschrijfformulier.
Heuvelrug Senioren en COVID-19

De rijksoverheid heeft op 23 maart de maatregelen die verband houden met het Coronavirus verder uitgebreid. Deze maatregelen zijn nadrukkelijk ook van invloed op onze activiteiten.

Het betekent dat we de termijn, voor het stoppen van al onze activiteiten hebben verlengd tot en met zondag 31 mei. Het Trefpunt blijft gedurende deze termijn gesloten voor alle activiteiten van Heuvelrug Senioren. Indien overheidsmaatregelen het vereisen, kunnen onze maatregelen worden verlengd.

Ook kunnen we geen papieren nieuwsbrief meer laten bezorgen. We proberen de nieuwsbrieven voor de komende maanden wel te laten verschijnen, maar we verspreiden ze alleen digitaal. Als het nodig is doen we tussendoor mededelingen via nieuwsflitsen. Het bestuur doet een dringende oproep om uw medewerking te verlenen aan het volgende:

  • geef onze berichten door aan leden zonder internet;
  • zie een beetje naar elkaar om, neem telefonisch contact op met leden waarvan u weet dat zij dat plezierig vinden.

Natuurlijk hopen we dat onze vaste activiteiten over enkele maanden weer gestart kunnen worden. En de andere activiteiten zullen we zodra dat mogelijk is zo snel mogelijk plannen.

Het bestuur van Heuvelrug Senioren, 23 maart 2020

Nieuwsflits 8 mei 2020

Enige dagen geleden kondigde het kabinet aan dat een aantal coronamaatregelen op termijn wordt versoepeld. Het bestuur heeft toen alle activiteiten van Heuvelrug Senioren bekeken tegen de achtergrond van deze aankondiging.

Zwaarwegende punten zijn voor ons:

  1. De deelnemers aan onze activiteiten behoren tot de risicogroep. Niemand wil de benaming kwetsbare ouderen graag horen, maar alleen al de leeftijd van het merendeel van de leden geeft aan dat de benaming op onze vereniging van toepassing is.
  2. De 1,5 meter maatregel, deze maakt onze activiteiten in de praktijk niet uitvoerbaar, niet te handhaven.

Deze twee zaken zijn voor ons reden om de annulering tot 31 mei a.s. van onze activiteiten voort te zetten. We kunnen het niet voor onze verantwoording nemen, dat onze leden besmet raken tijdens onze activiteiten.

Of er een doorstart kan plaatsvinden na 31 mei kunnen we nu nog niet overzien. Maar als de coronamaatregelen verder versoepeld worden zullen we opnieuw bekijken hoe we daarmee omgaan. U krijgt dan uiteraard bericht van ons.

Het bestuur van Heuvelrug Senioren, 8 mei 2020.Welkom op de website van de vereniging Heuvelrug Senioren, een zelfstandige, algemene seniorenvereniging die zich richt op de senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Onze vereniging is opgericht in 2016, we houden ons dan ook aanbevolen voor reacties en uiteraard voor de aanmelding van nieuwe leden. U bent van harte welkom.

Wilt u lid worden van Heuvelrug Senioren? Klikt u dan HIER voor een papieren inschrijfformulier. Rechtsboven klikken om te printen of te downloaden, formulier printen, invullen en bezorgen bij de ledenadministratie.

Of klik op "Lid worden" voor een digitaal formulier, dit kunt u digitaal insturen.

De contributie voor 2020

  • de jaarcontributie is €15,00 met een digitale nieuwsbrief en €20,00 met een papieren nieuwsbrief
  • bedraagt vanaf juli de helft van een jaarcontributie
  • na 1 november betaalt u pas in het volgende jaar, wacht in dat geval op aankondiging in onze nieuwsbrief
  • Bij één papieren nieuwsbrief op hetzelfde huisadres betaalt de partner de lagere bijdrage.
  • Onze bankrekening: NL21 INGB 0007 4241 19 t.n.v. Heuvelrug Senioren.

Bent u geïnteresseerd in het organiseren van activiteiten, of in het begeleiden hiervan? Of hebt u zin ​​om bestuurswerkzaamheden te verrichten? U komt in alle gevallen in een enthousiaste en gezellige club mensen terecht! Neem voor informatie, of om u aan te melden, contact op met een van de bestuursleden.


Korting op uw zorgverzekering

Heuvelrug Senioren is lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Veel zorgverzekeraars geven via de FASv een collectiviteitskorting op hun ziektekostenverzekering.

Voor informatie over de zorgverzekeringen in 2020 klik HIER. Bij CZ op pagina 2 een correctie: de brutobedragen van de basisverzekeringen zijn de nettobedragen, de bedragen voor de aanvullende verzekeringen zijn wel correct weergegeven.

Als U nog geen gebruik maakt van onze collectiviteitskorting, dan kunt U dat ook in de loop van 2020 nog doorgeven aan uw verzekeraar. Klik voor het FASv-collectiviteitsnummer HIER.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Klik HIER dan vindt u bij "Nieuws" meer informatie

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER