Belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging

Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Het Seniorenplatform is een stichting die de belangen van senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug behartigt. De stichting werkt met een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, de commissie "Wonen" , de commissie "Zorg en Welzijn", de commissie "Veiligheid en verkeer" en de commissie "Communicatie", bestaande uit ervaren (meestal gepensioneerde) mensen, die tijd en energie willen steken in deze belangenbehartiging. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door leden van de seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.     Klik HIER voor hun website.

Landelijke belangenbehartiging

Koepel Gepensioneerden

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) vormen vanaf 1 januari 2020 één nieuwe organisatie onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Heuvelrug Senioren is lid van de Koepel Gepensioneerden.


Klik HIER voor hun website.

Als lid van Heuvelrug Senioren kunt u gebruik maken van ledenvoordeelacties van de Koepel Gepensioneerden: klik HIER.

Grootste ouderenorganisatie

Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, ook Heuvelrug Senioren is lid.

Breder dan inkomensbelangen

In het verleden hebben onze organisaties zich specifiek gericht op de pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die we nu bereiken, kunnen we de bredere belangen van gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter behartigen.

Spreekbuis gepensioneerd Nederland

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd aan de Churchilllaan 11 in Utrecht. T: 030 – 2846080; secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.

HEUVELRUG SENIOREN  |  Lid worden? Klik HIER