Belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging

Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Het Seniorenplatform is een stichting die de belangen van senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug behartigt. De stichting werkt met een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, de commissie "Wonen" , de commissie "Zorg en Welzijn", de commissie "Veiligheid en verkeer" en de commissie "Communicatie", bestaande uit ervaren (meestal gepensioneerde) mensen, die tijd en energie willen steken in deze belangenbehartiging. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door leden van de seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Klik HIER voor hun website.


Landelijke belangenbehartiging

Federatie van Algemene Senioren verenigingen (FASv)

Voor de landelijke belangenbehartiging is Heuvelrug Senioren aangesloten bij de Federatie van Algemene Senioren verenigingen. Klik HIER voor hun website.

De Federatie stelt zich ten doel:

 • Bij te dragen aan een samenleving waarin senioren -naar vermogen- volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
 • Belangenbehartiging: zowel op individueel en collectief niveau als op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, met specifieke aandacht voor inkomens (w.o. pensioenen), zorg, wonen en welzijn.

Enkele kenmerken van de FASv

 • Koepelorganisatie: aangesloten lokale seniorenorganisaties zijn zelfstandig en bepalen gezamenlijk het beleid van FASv, geen centralistische structuur.
 • Landelijke dekking van een flink aantal aangesloten lokale seniorenorganisatie.
 • Professioneel bestuur van vrijwilligers uit alle delen van het land.

FASv - werkzaamheden en diensten

 • landelijke belangenbehartiging
 • rechtskundige hulp
 • magazine/nieuwsbrief
 • goede belastingservice
 • korting op zorgverzekeringen

De FASv is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).


Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).

De NVOG werkt op landelijk niveau o.a. intensief samen met KBO-PCOB om de belangen van de senioren in politiek Den Haag te behartigen. Voor meer informatie klik HIER voor hun website.

NVOG zorgt voor:

 • landelijke belangenbehartiging
 • politieke agenda
 • speerpunten: pensioenen, zorg en welzijn, koopkracht

De NVOG publiceert interessante nieuwsbrieven over hun speerpunten, voor meer informatie zie hun website.

U kunt de nieuwsbrieven ook kosteloos digitaal toegestuurd krijgen.

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER