Activiteiten

Vaste activiteiten:

Vaste activiteiten zijn vaak op de volgende adressen:

Het Trefpunt, bevindt zich in het appartementengebouw, Trompstaete 48, 3951WX Maarn, schuin tegenover het dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5, 3951CR Maarn. Er is gratis parkeerruimte.

Nieuw Salem, De Lei 86, 3971CA Driebergen-Rijsenburg, ingang achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat 117A in Driebergen. Er is gratis parkeerruimte in de onmiddellijke omgeving van Nieuw Salem.

Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29, 3956ED Leersum. Er is gratis parkeerruimte.


We weten allemaal dat bewegen goed is voor ons.

Bij onze activiteiten treft u een aantal mogelijkheden aan. Maar als u thuis eens een keer wat bewegingsoefeningen wilt doen, klik dan voor wat mogelijkheden eens HIER.


Elke maandag (september tot en met mei), 09.30-10.30 uur in het Trefpunt: Groepsles bewegen volgens Cesar

Aanmelden bij: Marga Hoonhout, 0343-441898, info@oefentherapie-maarn.nl

of via het contactformulier op www.oefentherapie-maarn.nl

Kosten: variabel, wil afhankelijk van groepsgrootte en aantal lessen in een serie.

N.B. Wegens omstandigheden gaan deze lessen voorlopig niet door, zodra het weer lukt geven we dat door.


Elke maandag: schaken, 20.00 uur in het Trefpunt.


Elke dinsdagmorgen: wandelen in Maarn

Contactpersoon: Tinie Veenstra, 0343-442592, tinie.veenstra@hetnet.nl.

Er zijn 2 twee groepen:

Groep 1 wandelt van 9.00 - 10.00 uur in een pittig tempo. Het startpunt is wisselend. Deelnemers ontvangen elke week een e-mail met de plaats waar gestart wordt.

Groep 2 wandelt van 10.30 - 11.15 uur in een iets rustiger tempo. Het startpunt is altijd vanaf Trompstaete.

Van 10.00 - 10.30 uur drinken we samen koffie in 't Trefpunt in Trompstaete.

Heb je belangstelling: kom eens naar de koffie.


Tweede dinsdag van de maand: koffieochtend Doorn, 10.30 uur in het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941RB Doorn.

Contactpersonen: Thea Kroone, 0343-414243, thea.kroone@outlook.com, Gerda Rijken, 0343-413639, gijrijken@gmail.com


Elke woensdagmiddag: koersbal, 13.30 uur in het Trefpunt.

Contactpersoon: Hanny Boerrigter, 0343-756917, jrboerrigter@casema.nl


Elke donderdagochtend: handwerkclub, 10.00 uur in het Trefpunt.

Contactpersoon: Miranda Veelbehr, 0618991051, mirandaveelbehr@gmail.com


Elke donderdagmiddag (september tot en met juni), 13.30-14.15 uur in het Trefpunt.

Groepsles: Bewegen voor ouderen. Aanmelden bij: Anthonie Graaff, 0343-442843. Kosten: € 4,00 per les.


Elke vrijdag: koffieochtend , 10.00 uur in het Trefpunt.

Samenwerking van Heuvelrug Senioren en PCOB Maarn-Maarsbergen.

Alle ouderen van Maarn zijn van harte welkom, men hoeft geen lid te zijn van welke club dan ook.


Vrijdagochtend: Tai chi tao, 10.30-11.15 uur in het Trefpunt, tot en met december 2019.

Data: 4, 11, 18, 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november. 6, 13 december - €5,00 per les.

Contactpersoon: Haukje Feringa, tel: 0343-443930, haukje.feringa@gmail.com (voorkeur)


Elke vrijdag: klaverjassen en canasta, 13.30 uur in het Trefpunt.

Contactpersoon: Tiny Steenbergen-vd Zeeuw, 0343-443906, tiny.steenbergen@kpnmail.nl


Laatste vrijdag van de maand Fietstocht Maarn.

mei t / m augustus vertrek 19 uur - september t / m april vertrek 14 uur bij het Trefpunt in Maarn, Contactpersoon: Janny Koudijs, 0343-441288


ACTIVITEITEN oktober, november 2019

Vaste adressen, zie bovenaan deze pagina. Klik HIER voor de kalender.

Als u in de kalender een activiteit aanklikt, dan ziet u ook de locatie.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij alle activiteiten!


dinsdag 1 oktober, handwerken, 14.00 uur in het Trefpunt


donderdag 3 oktober, wandelclub Driebergen/Doorn, 09.50 uur De Vijver, Driebergen

Duur van de wandeling ruim 1 uur. Meer informatie: via h.c.berg@ziggo.nl of 030-276 43 30.


donderdag 3 oktober, koffie-inloop-ochtend, PCOB, KBO en Heuvelrug Senioren, 10.30 uur Nieuw Salem Driebergen


donderdag 3 oktober, klaverjassen en jokeren, 14.00 uur Nieuw Salem Driebergen


dinsdag 8 oktober, handwerken, 14.00 uur in het Trefpunt


woensdag 9 oktober, repetitie koor Rhythm of Life, 10.00 uur in het Trefpunt


maandag 14 oktober, Alzheimer Café, 14.00 uur in het Trefpunt


donderdag 17 oktober, wandelclub Driebergen/Doorn, 09.50 uur De Vijver, Driebergen

Duur van de wandeling ruim 1 uur. Meer informatie: via h.c.berg@ziggo.nl of 030-276 43 30.


donderdag 17 oktober, koffie-inloop-ochtend, PCOB, KBO en Heuvelrug Senioren, 10.30 uur Nieuw Salem Driebergen


donderdag 17 oktober, filmmiddag – “Zwerven langs het licht”, 14.30 uur in het Trefpunt


dinsdag 22 oktober, handwerken, 14.00 uur in het Trefpunt


woensdag 23 oktober, Meezingochtend koor Rhythm of Life, 10.15 uur in het Trefpunt


donderdag 24 oktober, klaverjassen en jokeren, 14.00 uur Nieuw Salem Driebergen


donderdag 24 oktober, Samen Eten, eerst even aanmelden, 17.30 uur Eethuis Touché Leersum


dinsdag 29 oktober, handwerken, 14.00 uur in het Trefpunt


donderdag 31 oktober, wandelclub Driebergen/Doorn, 09.50 uur De Vijver, Driebergen

Duur van de wandeling ruim 1 uur. Meer informatie: via h.c.berg@ziggo.nl of 030-276 43 30.


zaterdag 2 november, Maarnse Havenzangers, 14.00 uur in het Trefpunt


maandag 4 november, Walkartkoor, 10.00 uur in het Trefpunt


dinsdag 5 november, handwerken, 14.00 uur in het Trefpunt


woensdag 6 november, repetitie koor Rhythm of Life, 10.00 uur in het Trefpunt


vrijdag 8 november, Dag van de Mantelzorg, 10.00 uur in het TrefpuntActiviteiten

U kunt wandelen, fietsen, handwerken, schaken, klaverjassen, canasta spelen en nog veel meer. Zingt u graag, dat kan in het koor "Rhythm of Life".

Hebt u een goed idee voor een activiteit, geef dat dan door aan het bestuur, dan bekijken we samen of het te realiseren is.

De activiteiten staan ​​in de kalender van elke nieuwsbrief en in de kalender op deze website en hierboven.

In Maarn

  • wekelijks schaken, wandelen, koffie drinken, klaverjassen, canasta en nog meer
  • koor "Rhythm of Life" repeteert om de twee weken en treedt enkele keren per jaar op
  • regelmatig handwerken
  • maandelijks een fietstocht

In Driebergen-Doorn

  • wandelen om de twee weken
  • maandelijks koffie drinken
  • maandelijks klaverjassen samen met PCOB en KBO


Wat we graag willen:

  • in meerdere dorpen activiteiten
  • nieuwe activiteiten

Hebt u een idee voor een activiteit, neem dan contact op met een bestuurslid, dan kijken we of het uitgevoerd kan worden.