Bestuur

Ted Kuijpers, vicevoorzitter, penningmeester

0343-431928

ted.kuijpers@planet.nl

Klik hier voor de statuten van onze vereniging.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging.

Bescherming persoonsgegevens: klik hier voor ons protocol.

Ton Beker, secretaris, redactie, webbeheer

06-55100984

info@heuvelrugsenioren.nl

Jos de Jonge-Demelinne, bestuurslid

0343-442415

jos.demelinne@casema.nl

Cees Goddijn, bestuurslid

Eric Tappen, bestuurslid, activiteitencoördinator

06-53968295

erictappen@kpnplanet.nl

HEUVELRUG SENIOREN  |  Lid worden? Klik HIER