Over ons

De vereniging Heuvelrug Senioren is opgericht door en voor senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is een zelfstandige, algemene ouderenvereniging die de volgende zaken nastreeft:

  • organiseren van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten

  • bestrijden van eenzaamheid, mogelijkheden bieden om sociale contacten te onderhouden

  • individuele ondersteuning en advisering op gebied van zorg, welzijn en wonen: Lief en Leed, belastingservice en woonadvies

  • actieve inzet van leden middels vrijwilligerswerk

  • communicatie met leden via nieuwsbrief en website

  • lokale samenwerking met andere lokale seniorenorganisaties voor lokale belangenbehartiging via het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

  • landelijke belangenbehartiging via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en de Koepel Gepensioneerden

  • verenigingsstructuur waar de leden het voor het zeggen hebben

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER