Over ons

De vereniging Heuvelrug Senioren is opgericht door en voor senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is een zelfstandige, algemene ouderenvereniging die de volgende zaken nastreeft:

  • organiseren van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten
  • bestrijden van eenzaamheid, mogelijkheden bieden om sociale contacten te onderhouden
  • individuele ondersteuning en advisering op gebied van zorg, welzijn en wonen: Lief en Leed, Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA), belastingservice en woonadvies
  • actieve inzet van leden middels vrijwilligerswerk
  • communicatie met leden via nieuwsbrief en website
  • lokale samenwerking met andere lokale seniorenorganisaties voor lokale belangenbehartiging via het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug
  • landelijke belangenbehartiging via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)
  • verenigingsstructuur waar de leden het voor het zeggen hebben

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER