Contacten en services

Contact met het bestuur

Ton Beker, secretaris, info@heuvelrugsenioren.nl, 0343-442721

Contact met de ledenadministratie

Thea de Man, ledenadministratie

thea.de.man@gmail.com, 0343-441487

Lief en leed

Amerongen Leersum:

Cok van Aalst, 0343-453373, - cok.van.aalst@hetnet.nl

Driebergen:

Ineke de Lange, 06-12201353, - cmadelange@gmail.com

Doorn:

Thea Kroone, 0343-414243, 06-52594410, - thea.kroone@outlook.com

Maarn-Maarsbergen:

Betty Tappen, 06-38298222, - bettytappen@kpnplanet.nl

Contact met onze ouderenadviseur

Willy Mom, ouderenadviseur

0343-444680

wamom-koppendraaier@tele2.nl

Belastingservice

Voor de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug:

Anton Bussemaker

a.bussemaker@kpnplanet.nl 0654277122


Voor Driebergen en Doorn:

Vacature (coördinator)


Voor Maarn en Maarsbergen, alleen voor bestaande klanten:

Piet Reiding, pietreiding@hetnet.nl 030-2218349

Piet Rodenburg, rodenburgp@kpnplanet.nl 0343-441668

Voor Driebergen, Doorn en Maarn:

Ton Vrolijks, ton.vrolijks@ziggo.nl 0343-531895

Woonadviseur

Kors Pater, korspater@gmail.com, 0343-441470

Onze woonadviseur is opgeleid om samen met u kritisch door uw woning te lopen en u te attenderen op risicovolle punten. Met een betrekkelijk eenvoudige ingreep is uw huis vaak veel veiliger te maken. De service is gratis, alleen voor de eventuele reiskosten kan een bescheiden tegemoetkoming worden gevraagd.

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER