Contacten en services

Contact met het bestuur

Ton Beker, secretaris, info@heuvelrugsenioren.nl, 06-55100984

Contact met de ledenadministratie

Thea de Man, ledenadministratie

thea.de.man@gmail.com, 0343-441487

Lief en leed

Amerongen Leersum:

Cok van Aalst, 0343-453373, - cok.van.aalst@hetnet.nl

Driebergen:

Ineke de Lange, 06-12201353, - cmadelange@gmail.com

Doorn:

Thea Kroone, 0343-414243, 06-52594410, - thea.kroone@outlook.com

Maarn-Maarsbergen:

Betty Tappen, 06-38298222, - bettytappen@kpnplanet.nl

Belastingservice

Voor de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug:

Anton Bussemaker

a.bussemaker@kpnplanet.nl 0654277122


Voor de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug:

We kunnen nog wel enkele belastinginvullers gebruiken. Belangstelling? Neem dan a.u.b. contact op met de secretaris.

Voor Maarn en Maarsbergen, alleen voor bestaande klanten:

Piet Reiding, pietreiding@hetnet.nl 030-2218349

Voor belastinghulp kunt u ook terecht bij:

  • de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel: 030-6924235, of kijk even op hun website https://www.rsdkrh.nl/formulierenbrigade.

  • diverse vakbonden, zij geven ook vaak belastinghulp. U vindt ze op internet.

Woonadviseur

Kors Pater, korspater@gmail.com, 0343-441470

Onze woonadviseur is opgeleid om samen met u kritisch door uw woning te lopen en u te attenderen op risicovolle punten. Met een betrekkelijk eenvoudige ingreep is uw huis vaak veel veiliger te maken. De service is gratis, alleen voor de eventuele reiskosten kan een bescheiden tegemoetkoming worden gevraagd.

Seniorenhulp door Lionsclub Maarn-Maarsbergen

Samenwerkingsverband Lionsclub Maarn-Maarsbergen - Heuvelrug Senioren: senioren helpen door steun en hulp te bieden.

  • Lionsclub Maarn-Maarsbergen heeft als werkgebied uiteraard beide dorpen. Leden van Heuvelrug Senioren die in Maarn of Maarsbergen wonen kunnen hulp inroepen op sociaal gebied en voor een breed scala aan praktische klusjes.

  • Voorwaarden: u kunt de klusjes niet meer op eigen gelegenheid uitvoeren en in uw eigen omgeving hebt u ook geen mensen die dat voor u kunnen doen. Uiteraard geldt daarbij dat uw financiële draagkracht onvoldoende is om uw wens door een professionele dienst te laten uitvoeren

  • We hebben begrepen dat het vervullen van wensen op sociaal gebied, vooral bij alleenstaanden, belangrijk is: een autoritje naar een plek die u nog graag eens wilt bezoeken, ergens een kop koffie gaan drinken, thuisbezoek met een bos bloemen, een leuk gesprek of vervoer naar een afspraak in een ziekenhuis en dergelijke, met desgewenst een luisterend oor.

  • Voor praktische klusjes moet u denken aan de volgende voorbeelden: computerhulp bij het oplossen van een dagelijks probleem, doe-het-zelf werkjes zoals het ophangen van een schilderijtje of bevestigen van een sleutelkastje en incidentele tuinhulp (niet structureel). In bijzondere gevallen kan de hulp zich ook uitstrekken tot het vervangen van een kapotte t.v. en dat soort zaken.

Hoe werkt de hulp in de praktijk?

  • U belt naar Ted Kuijpers 0343 431928 (bestuurslid van Heuvelrug Senioren) en legt uw hulpvraag voor. Bel ook gerust in geval van twijfel! U kunt de hulpvraag ook voor andere senioren doen.

  • Na het in kaart brengen en acceptatie van uw behoefte geven wij het door aan de Lionsclub die daarna contact met u opneemt voor de praktische uitvoering.

  • Alle werkzaamheden zullen door de commissie seniorenhulp van de Lionsclub en door Heuvelrug Senioren zeer vertrouwelijk en, indien eenmaal geaccepteerd, binnen redelijke grenzen zonder kostenvergoeding worden uitgevoerd.

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER