Nieuwsbrieven en meer

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

De dubbele nummers zijn de nieuwsbrieven voor juli/augustus en die voor december/januari.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de nieuwsbrief, let dan op de aanleverdatum voor de kopij die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.

In elke nieuwsbrief staat een colofon met contactgegevens van de vereniging.


Kies een nieuwsbrief en klik er op.

Heuvelrug Senioren Nieuws dec 2018 jan 2019

Heuvelrug Senioren Nieuws november 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws oktober 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws september 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws juli/augustus 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws juni 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws mei 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws april 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws maart 2018

Heuvelrug Senioren Nieuws februari 2018

En meer

Zorgverzekeringen 2019, voor informatie klik HIER.


Fotografieproject, voor informatie klik HIER.


Jaarverslagen en dergelijke

Klik hier voor het jaarverslag over 2017.


Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Klik hier voor de notulen van de ALV 2017.

Klik hier voor de conceptnotulen van de ALV 2018.


Bescherming persoonsgegevens

Klik hier voor ons protocol.


Actieplan "Waardig ouder worden", maart 2018

Klik hier voor het actieplan.


Klik hier voor de statuten van onze vereniging.