Nieuws

Nieuws is hier kortdurend aanwezig - foto's en video's zijn beschikbaar op de pagina "Foto's en video's". Om nog eens iets na te lezen, zie 'Dat was nieuws'.


Koepel van Gepensioneerden

Fusie van KNVG en NVOG per 1 januari 2020 tot grootste seniorenorganisatie van Nederland

Door de fusie van De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) tot één nieuwe organisatie onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’ is de grootste ouderenorganisatie van Nederland ontstaan. Groter dan de KBO-PCOB met ca. 250.000 leden en de ANBO met ca. 140.000 leden.

De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv). Heuvelrug Senioren is als lid van de FASv aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.

Klik voor het persbericht HIER. Ook op onze website vermeld, klik HIER om bij "Belangenbehartiging" meer te lezen. De belangenbehartiging richt zich op meer terreinen dan pensioenen en inkomen. De Koepel Gepensioneerden houdt zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen.


Geldautomaat in Maarn weg

Toen het Algemeen Dagblad van 5 december meldde dat de enige geldautomaat in Maarn was weggehaald heeft het bestuur van Heuvelrug Senioren de volgende acties ondernomen:

  • Op 5 december hebben wij burgemeester Frits Naafs van onze gemeente dringend gevraagd om zo snel mogelijk te bewerkstelligen dat er weer een geldautomaat in Maarn beschikbaar is.
  • Diezelfde dag hebben wij onze leden geïnformeerd door het bericht aan onze burgemeester als nieuwsflits aan hen door te sturen. Klik HIER voor informatie over deze berichtgeving.
  • Wij hebben aan het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, als onze lokale belangenbehartiger, gevraagd actie te ondernemen en dan niet alleen voor Maarn, maar ook voor vergelijkbare situaties in andere dorpen van onze gemeente.
  • Op 6 december hebben wij een persbericht gestuurd naar het AD, De Nieuwsbode en De Kaap. Voor het eerste resultaat klikt u HIER.
  • Op verzoek van "Radio 90 in de Regio" werkte onze voorzitter Rozalien van de Kletersteeg op maandag 9 december mee aan een interview.