Contacten

Contact met het bestuur

Ton Beker, secretaris, info@heuvelrugsenioren.nl, 0343-442721

Contact met de ledenadministratie

Thea de Man, ledenadministratie

thea.de.man@gmail.com, 0343-441487

Lief en leed

Amerongen Leersum:

Cok van Aalst, 0343-453373, - cok.van.aalst@hetnet.nl

Driebergen:

Ineke de Lange, 0343-520706, - cmadelange@gmail.com

Doorn:

Thea Kroone, 0343-414243, 06-52594410, - thea.kroone@outlook.com

Maarn-Maarsbergen:

Betty Tappen, 06-38298222, - bettytappen@kpnplanet.nl

Contact met de ouderenadviseurs

Johan Zikking, ouderenadviseur

zikkingveen@planet.nl, 0343-531631

Willy Mom, ouderenadviseur

0343-444680

wamom-koppendraaier@tele2.nl

Belastingservice

Voor de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug:

Anton Bussemaker

a.bussemaker@kpnplanet.nl 0654277122


Voor Driebergen en Doorn:

Jan Moret, tevens coördinator, jan.moret@gmail.com 0637664272

Harry Storm, hfstorm@ziggo.nl 0343-522922


Voor Maarn en Maarsbergen, alleen voor bestaande klanten:

Piet Reiding, pietreiding@hetnet 030-2218349

Piet Rodenburg, rodenburgp@kpnplanet.nl 0343-441668


Woonadviseur

Kors Pater, korspater@gmail.com, 0343-441470

HEUVELRUG SENIOREN | Lid worden? Klik HIER