Over ons – Landelijke belangenbehartiging

Federatie van Algemene Senioren verenigingen (FASv)
Voor de landelijke belangenbehartiging is Heuvelrug Senioren aangesloten bij de Federatie van Algemene Senioren verenigingen.

De Federatie stelt zich ten doel:

 • Bij te dragen aan een samenleving waarin senioren -naar vermogen- volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
 • Belangenbehartiging: zowel op individueel en collectief niveau als op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, met specifieke aandacht voor inkomens (w.o. pensioenen), zorg, wonen en welzijn.

Enkele kenmerken van de FASv
 • Koepelorganisatie: aangesloten lokale seniorenorganisaties zijn zelfstandig en bepalen gezamenlijk het beleid van FASv, geen centralistische structuur
 • Landelijke dekking van een flink aantal aangesloten lokale seniorenorganisatie
 • Professioneel bestuur van vrijwilligers uit alle delen van het land

FASv - werkzaamheden en diensten
 • landelijke belangenbehartiging
 • rechtskundige hulp
 • magazine/nieuwsbrief
 • goede belastingservice
 • korting op zorgverzekeringen

De FASv is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
De NVOG werkt op landelijk niveau intensief samen met Unie-KBO en PCOB om de belangen van de senioren in politiek Den Haag te behartigen.

NVOG zorgt voor:

 • landelijke belangenbehartiging
 • politieke agenda
 • speerpunten: pensioenen, zorg en welzijn, koopkracht

De NVOG publiceert interessante nieuwsbrieven over hun speerpunten, klik daarvoor op het logo.
U kunt de nieuwsbrieven ook kosteloos digitaal toegestuurd krijgen.